Välkommen på frukostseminarium med Epicor

Metrics that Matter!

I studien ”Manufacturing Metrics that Really Matter” som genomfördes av LNS Research förra året, intervjuades affärssystemanvändare från 250 tillverkande företag runt om i världen.

I studien framkom att det viktigaste är att affärssystemet och dess data är lättillgängligt samt att det ger den organisatoriska transparens som behövs för att få en god överblick av sin verksamhet.

Studien påvisar att en stor andel av de svarande anser att man idag har svårt att få tag på rätt information i rätt tid, vilket visade sig i att fler än hälften inte kan rapportera över multipla anläggningar, inte kan zooma sig ned till detaljer för att hitta grundorsaker till avvikelser eller aggregera nyckeltal på bolagsnivå. Två tredjedelar saknar möjlighet att skapa notifieringar och eskaleringar, medan nästan hälften ännu förlitar sig på pappersutskrifter och saknar möjlighet att få fram informationen mobilt.

Vi bjuder härmed in dig till ett frukostseminarium där vi visar hur dessa utmaningar kan lösas i ett modernt affärssystem. Du kommer att få se hur enkelt du kan få den information som är viktig för Dig åtkomlig på det sätt Du önskar. Det är när rätt person får tag i rätt data vid rätt tidpunkt, som vi kan fatta de korrekta strategiska besluten!

Frukostseminarium med Epicor: ”Metrics that Matter!”:

Tisdagen den 17:e mars i Göteborg, Elite Park Avenue Kl. 7.45 - 9.00
Onsdagen den 18:e mars i Jönköping, Elite Stora Hotellet Kl. 7.45 - 9.00
Fredagen den 20:e mars i Stockholm, Scandic Grand Central Kl. 7.45 - 9.00
Fredagen den 27:e mars i Malmö, Elite Hotel Residens Kl. 7.45 - 9.00

Vi bjuder på frukost. Varmt Välkommen!

 

Vänligen fyll i dina uppgifter nedan för att anmäla dig till seminariet.
Förnamn:*
Efternamn:*
E-post:*
Företag:*
Titel:*
Telefonnummer:*
I vilken stad vill du delta:

© Epicor Software Corporation    |    Find Epicor in:

    |    www.epicor.se

Terms of Use    |    Privacy Policy